De seismische activiteit in België en grensgebieden is groter dan verwacht mag worden op grond van de ligging in een intraplaat-zone, en is bovendien beduidend groter dan in de rest van Noordwest-Europa. Dit duidt op de aanwezigheid van actieve tektonische structuren.

Een kaart met de ligging van de instrumenteel gemeten epicentra toont duidelijk dat deze niet uniform verdeeld zijn: de seismiciteit is geconcentreerd in bepaalde zones, terwijl in andere zones veel minder aardbevingen optreden. Op basis van de geografische verdeling van de seismische activiteit en van onze kennis van de tektonische structuren, kunnen we een aantal seismotektonische zones afbakenen, die zich van mekaar onderscheiden door verschillen in spanningsveld, geologische structuur, breuktype, breukoriëntatie, en aardbevingskarakteristieken (diepte, mechanisme, frequentie, magnitude, ...).

Carte séismotectonique de la Belgique

Klik op links voor meer uitleg per zone: